Home

Stichting Goede Doelen Week

Heeze-Leende

Welkom bij de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende.

Van 8-11 april 2019 organiseerden wij Goede Doelen Weken in Heeze en Leende. Daarbij worden de jaarlijkse collectes van een aantal goede doelen vervangen door een gezamenlijke collecte.


In de week voor de collecte ontvangt elk huishouden een formulier met daarop de goede doelen die meedoen. Per goed doel kan aangegeven worden met welk bedrag u dat doel wil steunen. Het totaal bedrag en het ingevulde formulier doet u in de enveloppe die tijdens de collecte wordt opgehaald.


In totaal hebben de bewoners van Heeze en Leende ruim € 56.000 geschonken aan de deelnemende goede doelen. Hartelijk dank daarvoor!

Wilt u in 2020 (week 14, 30 maart t/m 2 april) meehelpen? Zowel in Heeze als in Leende zoeken wij nog collectanten. Het collecteren bestaat uit het uitdelen van de formulieren in de week voor de collecte, het collecteren zelf op twee voor u geschikte dagen en het inleveren van de collectebus op het verzamelpunt. Samen kost u dit 1,5 a 2 uur. In Leende collecteert u samen met een andere collectant, in Heeze alleen.


Geef u op door onderstaand formulier in te vullen.

 
 
Heeze
Leende
 
 
 

De 19 deelnemende goede doelen zijn:


Alzheimer Nederland

Amnesty International

Brandwondenstichting

Diabetesfonds (alleen Leende)

Epilepsiefonds

Fonds Gehandicaptensport (alleen Heeze)

Fonds Verstandelijk Gehandicapten (alleen Heeze)

Hartstichting

Hersenstichting

Kinderhulp

KWF Kankerbestrijding

Longfonds

Maag-Lever-Darmstichting (alleen Heeze)

Nationaal MS Fonds (alleen Heeze)

Nierstichting

NSGK voor het gehandicapte kind

Prinses Beatrix Spierfonds

Reumafonds

Rode Kruis

© Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 2019