Over ons

Stichting Goede Doelen Week

Heeze-Leende

In 2016 werd in Leende voor de eerste keer een Goede Doelen Week gehouden. De plaatselijke coördinatoren van vijftien landelijke goede doelen besloten om hun collectes in één week samen te organiseren. Vanwege het succes daarvan besloten de coördinatoren die ook in Heeze de collecte voor hun fonds organiseren daar ook een Goede Doelen Week te organiseren. De organisatiecomités in beide plaatsen besloten samen te werken en hebben daarvoor de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende opgericht. De stichtingsvorm biedt voordelen op financieel en juridisch gebied en geeft een extra garantie aan de gevers dat hun bijdrage op de juiste plek terechtkomt.


Het doel van de stichting is het collectief organiseren in de gemeente Heeze-Leende van collecten van fondsen aangesloten bij de Stichting Collecteplan. In plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare collectanten ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week. De collectes in Leende en Heeze worden los van elkaar georganiseerd, maar de twee comités werken samen waar mogelijk.


Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Marjan van Uijthoven (voorzitter)

Petra van Eersel (secretaris)

Anton Evers (penningmeester)

Esther Kunstt

Linda Maas

De bestuurders, plaatselijke coördinatoren en collectanten werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen geldelijke beloning.


De stichting is gevestigd op het adres van de penningmeester: Ten Borchwardlaan 73, 5591 LB Heeze.

We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67950841 en bij de Belastingdienst onder RSIN / fiscaal nummer 8572.39.831. We zijn onder dit RSIN ook aangemerkt als ANBI, waardoor uw bijdrage mogelijk in aanmerking komt voor belastingaftrek als gift (zie belastingdienst.nl voor de voorwaarden).

De stichting heeft een bankrekening bij de RABObank: NL68RABO0316956031.


Financiële verantwoording boekjaar 2018 (alle bedragen in euros):


De jaarstukken zijn gecontroleerd door een register accountant.
Hieronder staan ons beleidsplan, de oprichtingsakte, ons privacy reglement en het laatste jaarverslag (klik op de knop om het document te openen):


Heeze

Leende

Collecte contant

13319,12

11423,71

Collecte incasso's

18159,50

7088,00

Totaal collecte

31478,62

18511,71
Overgemaakt aan fondsen

31366,90

18595,41

Percentage van collecte

99,65%

100,45%
KostenBankkosten

226,28

226,20

Drukwerk

723,39

399,89

Eenmalige kosten


245,47

Overige kosten

34,89

109,89

Totaal

984,56

981,45
Subsidie AH/Plus

350,00

335,11

Flessenacties Plus/AH/Coop

854,45

325,00

Gift opgeheven stichting

131,95

131,95

Subsidie gemeente

250,00

250,00

Tegemoetkoming Rabobank

95,80

95,80

Totaal

1682,20

1137,86
Netto kosten

-697,64

-156,41

© Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 2019