Home

Stichting Goede Doelen Week

Heeze-Leende

Welkom bij de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende.

Van 30 maart -2 april 2020 wilden wij weer Goede Doelen Weken in Heeze en Leende organiseren. Daarbij worden de jaarlijkse collectes van een aantal goede doelen vervangen door een gezamenlijke collecte.


Maar het coronavirus heeft ons doen besluiten om dit jaar geen GDW te organiseren. In 2021 doen wij graag weer een beroep op onze collectanten en alle gulle gevers.


In de week voor de collecte ontvangt elk huishouden een formulier met daarop de goede doelen die meedoen. Per goed doel kan aangegeven worden met welk bedrag u dat doel wil steunen. Het totaal bedrag en het ingevulde formulier doet u in de enveloppe die tijdens de collecte wordt opgehaald.


Vorig jaar hebben de bewoners van Heeze en Leende ruim € 56.000 geschonken aan de deelnemende goede doelen. Hartelijk dank daarvoor!

Wilt u volgend jaar meehelpen? Vooral in Heeze zoeken wij nog collectanten. Het collecteren bestaat uit het uitdelen van de formulieren in de week voor de collecte, het collecteren zelf op twee voor u geschikte dagen en het inleveren van de collectebus op het verzamelpunt. Samen kost u dit 1,5 a 2 uur. In Leende collecteert u samen met een andere collectant, in Heeze alleen.


Geef u op door onderstaand formulier in te vullen.

 
 
Heeze
Leende
 
 
 

De 19 deelnemende goede doelen zijn:


Alzheimer Nederland

Amnesty International

Brandwondenstichting

Diabetesfonds

Epilepsiefonds

Fonds Gehandicaptensport (alleen Heeze)

Handicap NL (alleen Heeze)

Hartstichting

Hersenstichting

Kinderhulp

KWF Kankerbestrijding

Longfonds

Maag-Lever-Darmstichting

Nationaal MS Fonds (alleen Heeze)

Nierstichting

Het Gehandicapte Kind

Prinses Beatrix Spierfonds

Reumafonds

Rode Kruis

© Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 2020