Home

Welkom bij de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende.

Van 8 - 11 april 2024 organiseren wij weer Goede Doelen Weken in Heeze en Leende. Daarbij worden de jaarlijkse collectes van een aantal goede doelen vervangen door een gezamenlijke collecte. Dit jaar sluit ook de Dierenbescherming bij ons aan.


In de week voor de collecte ontvangt elk huishouden een formulier met daarop de goede doelen die meedoen. Per goed doel kan aangegeven worden met welk bedrag u dat doel wil steunen. Het totaal bedrag en het ingevulde formulier doet u in de enveloppe die tijdens de collecte wordt opgehaald.


In 2023 hebben de bewoners van Heeze en Leende bijna € 70.000 geschonken aan de deelnemende goede doelen. Hartelijk dank daarvoor!


Wilt u volgdend jaar meehelpen? Zowel in Heeze als Leende zoeken wij nog collectanten. Het collecteren bestaat uit het uitdelen van de formulieren in de week voor de collecte, het collecteren zelf op twee voor u geschikte dagen en het inleveren van de collectebus op het verzamelpunt. Samen kost u dit 1,5 a 2 uur. In Leende collecteert u samen met een andere collectant, in Heeze alleen.


Geef u op door onderstaand formulier in te vullen.

 
 
Heeze
Leende